Da’s Advies

Da’s IT biedt ruim 20 jaar oplossingen voor MBK bedrijven op het gebied van operationele en financiële bedrijfsvoering.
Wij begeleiden bestaande of startende bedrijven naar een optimaal werkproces met behulp van bestaande of nieuwe software.
Hierbij zijn we steeds opzoek naar efficiënter gebruik van de automatiseringsmiddelen, passend in de organisatie en gericht op de toekomst.

  • Optimaal met de beschikbare of gewenste personen en middelen
  • Complete bedrijfsoplossingen met o.a. Visma CASH software
  • Visma BRINCR voor groothandelsbedrijven
  • Eenvoudig online boekhouden met Visma e-Accounting
  • Online CRM-, project-, planning oplossingen met Visma Teamleader
  • Formulieren onderweg digitaal met o.a. Simple Simon
  • Visma Mamut software uitfasering en alternatieven

Aanpak

Bij een inventarisatie (quick-scan) van je bedrijf worden processen, werkwijzen, knelpunten en wensen in kaart gebracht.
Hieruit volgt een vrijblijvend voorstel met aanbevelingen en verbeterpunten.
Het advies bevat een glashelder overzicht van de geïnventariseerde gegevens en mogelijkheden voor verbetering inclusief een globaal stappenplan en investeringsoverzicht.
Onze pragmatische volgorde hierin is:

Eerst het noodzakelijke, dan het nuttige en vervolgens het wenselijke.

Oplossingen kunnen volledig of gefaseerd worden geïmplementeerd.
Bij een gefaseerde implementatie wordt een keuze gemaakt op onderdelen waar het snelst het grootste voordeel kan worden behaald.

Inzichtelijk en vooral meetbaar bedrijfsadvies! 

Voor meer informatie: