Da’s Advies

Oplossingen voor MBK bedrijven op het gebied van operationele en financiële bedrijfsvoering.
Bestaande of startende bedrijven begeleiden naar een optimaal werkproces met behulp van bestaande of nieuwe software.
Steeds opzoek naar efficiënter gebruik van de automatiseringsmiddelen, passend in de organisatie en gericht op de toekomst.

  • Optimaal is het best haalbare met de beschikbare of gewenste personen en middelen
  • Complete bedrijfsoplossingen met o.a. Visma Mamut One Business software
  • PaperLess voor Mamut: Accounting the “PaperLess” way!
  • Uw formulieren onderweg digitaal met TabletForms
  • Online boekhouden met Visma e-Accounting
  • Online (groot)handel oplossingen
  • Online project en planning oplossingen
  • Online CRM met Teamleader

Quickscan

Bij een inventarisatie (quick-scan) van uw bedrijf worden processen, werkwijzen, knelpunten en wensen in kaart gebracht waarna een voorstel met aanbevelingen en verbeterpunten wordt gepresenteerd.
Het advies bevat een glashelder overzicht van de geïnventariseerde gegevens en mogelijkheden voor verbetering.
Het geheel uitgewerkt in een investeringsoverzicht per onderdeel.
Onze pragmatische volgorde hierin is: Eerst het noodzakelijke, dan het nuttige en daarna het wenselijke.
Oplossingen kunnen volledig of gefaseerd worden geïmplementeerd.
Bij een gefaseerde implementatie wordt een keuze gemaakt op onderdelen waar het snelst de meeste resultaten worden bereikt.

Inzichtelijk en vooral meetbaar bedrijfsadvies! 

Voor meer informatie: