KISS

Bij het woord KISS kunnen verschillende associaties naar voren komen.
De een denkt meteen aan de Legendarische Rockband met de opvallende schmink van de bandleden, terwijl een ander aan een zoen denkt of misschien aan een procesmethode.

Voor 2020 wens ik iedereen Gezondheid, Voorspoed en veel Liefde.

Zelf hoorde ik van de K.I.S.S.-methode voor het eerst in 1998 van een werkgever die aanhanger was van deze werkwijze die ik sinds dien ook van harte onderschrijf en gebruik. “Keep it simple, stupid” was zijn verklaring toen. “Keep it smart & simpel” dekt voor Da’s IT services eigenlijk nog meer de lading.
Een mooi motto voor 2020 lijkt me!

Keep IT smart & simple

Wikipedia geeft de volgende omschrijving:

KISS is een Engels acroniem, al is de precieze betekenis niet altijd onomstreden. Vijf bekende versies zijn:

  • Keep it simple, stupid
  • Keep it short and simple
  • Keep it simple & straightforward
  • Keep it smart & simple
  • Keep it safe & simple.

Het KISS-principe is afkomstig uit de programmeurswereld, waar het al in de late jaren 70 in zwang was ter vermijding van grote en vooral gecompliceerde programma’s.
In feite is het een vertaling van Dijkstra’s uitspraak “Simplicity is a prerequisite for reliability” (eenvoud is een voorwaarde voor betrouwbaarheid).

Later (ca. 1995) raakte het KISS-principe ook algemeen in gebruik in min of meer dezelfde betekenis; het is verstandig dingen zo eenvoudig mogelijk te houden om stommiteiten en andere problemen te voorkomen.
Het refereert aan situaties waarin men complexe modellen of representaties tracht te maken, daar waar een simpeler model ook zou volstaan.

Vooral in de grafische branche (reclame, vormgeving, animatie, marketing et cetera) wordt de term veel gebruikt om aan te geven dat een boodschap alleen overkomt als men niet te veel tegelijk wil vertellen en de vorm simpel wordt gehouden.
Het is een moderne vorm van het jaren ’30 design-adagium “less is more”.
Ook “schrijven is schrappen” (kill your darlings) brengt een gelijksoortige boodschap.

(bron: wikipedia)