Bedrijfsadvies

27 september 2015

Da’s Bedrijfsadvies

Advies voor MBK bedrijven op het gebied van operationele en financiële bedrijfsvoering.
Gerenommeerde of startende bedrijven begeleiden in een optimaal werkproces met behulp van beschikbare of nieuwe software.
Steeds opzoek naar efficiënter gebruik van de automatiseringsmiddelen, passend in de organisatie en gericht op de toekomst.

  • Optimaal betekent het best haalbare met de beschikbare of gewenste personen en middelen
  • Complete bedrijfsoplossingen met Mamut One Business software
  • PaperLess for Mamut: accounting the “PaperLess” way!
  • Uw formulieren onderweg digitaal met TabletForms
  • Online boekhouden met Visma e-Accounting
  • Online CRM ERP met Dolibarr

Quickscan

Bij een inventarisatie (quick-scan) van uw bedrijf worden processen, werkwijzen, knelpunten en wensen in kaart gebracht waarna een voorstel met aanbevelingen en verbeterpunten wordt gepresenteerd.
Het adviesrapport bevat een glashelder overzicht van de geïnventariseerde gegevens en geadviseerde aanpassingen.
Het geheel uitgewerkt in een investeringsoverzicht per onderdeel.
Onze pragmatische volgorde hierin is: Eerst het noodzakelijke gevolgd door het nuttige en daarna het wenselijke.
In dringende gevallen wordt een keuze gemaakt op onderdelen waar het snelst de meeste resultaten worden bereikt.
Oplossingen kunnen vervolgens volledig of gefaseerd worden geïmplementeerd.

Inzichtelijk en vooral meetbaar bedrijfsadvies! Voor meer informatie NEEM CONTACT MET ONS OP!